Ačkoli je text psán v mužském rodě a bere v úvahu vztah dominant – subinka, platí pro všechna pohlaví stejně.

Pokračovat ve čtení