Ačkoli je text psán v mužském rodě a bere v úvahu vztah dominant – subinka, platí pro všechna pohlaví stejně.

Dominant by měl být především pánem svého života, sebeovládání je klíčové, protože bez něj není možné zkoušet převzít kontrolu nad někým dalším. Měl by být sebejistý, starostlivý a chápavý. Jeho ego se nesmí stát překážkou v učení. Snaží se poznávat jak sebe, tak svou submisivní partnerku. Není predátorem, ale učitelem. Učitelem ochotným předat své znalosti s malou nebo žádnou odměnou, ale s radostí z vědomí, že to může udělat a spokojeností z pomoci někomu definovat vlastní cestu.

Je si vědom toho, že k získání submisivní partnerky musí nejprve získat její respekt, musí dokázat, že je ten, kdo se o ni stará, má zájem a že se na něj subinka může naprosto spolehnout. Musí dát jasně na vědomí, že nedominuje proto, aby ji přesáhl. Dominuje proto, aby posílil její sílu. Je více než ochoten věnovat čas poznat ji především jako osobu, a až pak jako submisivní partnerku. Velmi dobře ví, jak nádherným darem je ten, který mu nabízí. Neudělá nic, co by zklamalo její důvěru.

Mluví s ní a poznává její tajné potřeby a touhy a zároveň vyjadřuje své vlastní. Zvyšuje tak její sebevědomí. Její hranice respektuje, ale komunikuje jejich jemné posouvání, aby jí ukázal, že může být více, než si myslí, že je, že může jít dál než kdykoliv předtím. Její submisivita je jako postupně se otevírající květ do úplného rozkvětu.

Pokud submisivní partnerka trpí nedostatkem sebeúcty, ukáže jí, že si ji váží a že je hodna jeho času a pozornosti. Ukáže jí, že má krásu, kterou možná ona sama nemusí vidět. Jemně jí vysvětluje, že dar, který dává, je nejúžasnějším darem všech. Dává totiž sebe sama.

Když se dominant setká s nováčkem ve světě submisivity, je laskavý, aniž by po ní požadoval rituály, které nováček nemusí znát a obvykle také nezná. Nevyžaduje respekt, ale získává si ho. Zkoumá nejprve její mysl, poznává její sílu a postupně společně zjišťují, zda má smysl pokračovat.

Pokud chce být dobrým dominantem, nedělá to proto, aby získal další submisivní partnerku, ale především proto, že je schopen spřátelit se s někým, aniž by to mělo sexuální podtext.

Pokud nastane čas, kdy mu subinka nabídne své služby, dominant se dvakrát zeptá, zda se chce poddat právě jemu. Bude první, kdo ji vyzve, aby se podívala do sebe a zjistila, zda je on tím, co opravdu chce. Je první, kdo zmíní bezpečnost, nabídne reference a doporučí jí, aby hledala dál. Podporuje bezpečné telefonáty a veřejná setkání. Její bezpečí je na začátku i v průběhu vždy jeho prioritou.

Pokud se rozhodne vzít submisivní partnerku do své služby, je první, kdo zmíní vyjednávání, nabídne své osobní informace a dává důraz na upřímnost jako klíč k dorozumívání. Umožní jí vyjít nenásilně a přirozeně ze své ulity. Je si vědom nebezpečí, do kterého by mohla být v nevhodných rukou postavena, a snaží se ji vést, aby se chránila. Nikdy neodmítá její obavy, protože ví, že její rizika jsou velmi reálná.

Ví, že i jeho bezpečnost závisí na upřímnosti a komunikaci. Je otevřený a upřímný ohledně svého života, zájmů a jasně komunikuje, co očekává. Ví, že její submisivita je dar, který mu byl dán.