„Risk-Aware Consensual Kink“ (RACK) zdůrazňuje vědomé přijímání rizika při souhlasném zapojení do neobvyklých sexuálních praktik.

Je třeba si být vědom toho, že rizika mohou být neoddělitelně spjata s mnoha BDSM praktikami, a je tedy důležité, aby všichni zúčastnění byli informováni a souhlasili. Následuje stručný výčet několika BDSM praktik, které by mohly spadat do filozofie RACK:
1. Breath Play (Hry s dechem): Aktivity, které zahrnují omezení přívodu vzduchu, například pomocí škrcení, dušení, nebo používáním různých masek.
2. Edge Play (Hraní na hranici): Aktivity, které jsou považovány za extrémní nebo nebezpečné, jako například piercing, branding nebo elektrické hry.
3. Fire Play (Hraní s ohněm): Používání ohně nebo horkých předmětů k erotickým účelům, například dráždění kůže plamenem.
4. Needle Play (Hraní s jehlami): Zavádění jehel do kůže za účelem vzrušení.
5. Knife Play (Hraní s nožem): Používání nože k dráždění a vzrušení, i když bez způsobení skutečného zranění.
6. Wax Play (Hraní s voskem): Kapání horkého vosku na tělo za účelem vzrušení.
7. Medical Play (Hraní na lékařské téma): Imitace lékařských procedur pro sexuální vzrušení, například používání speculum nebo jiných lékařských pomůcek.
8. Psychological Play (Psychologické hry): Aktivity zaměřené na psychologický aspekt BDSM, například degradace, vernisáže nebo role play s dominancí a submisivitou.

Je však důležité zdůraznit, že bezpečnost a souhlas jsou vždy klíčovými faktory při jakýchkoli BDSM praktikách, a to i v případě RACK. Individuální tolerance a přání všech zúčastněných stran by měly být respektovány a vědomé přijímání rizika by mělo být založeno na dobře informovaném rozhodnutí všech zúčastněných.

Osobní dodatek autora: Pokud se rozhodnete provádět RACK praktiky, s chutí do toho. Ovšem více než kdekoli jinde, je potřeba důvěra mezi partnery. Zvažte proto, s kým budete RACK dělat. Může se snadno stát, že s novým partnerem přetáhnete své hranice anebo naopak, nový partner se vašich hranic ani nedotkne. A prosím vás, hrajte si jen s čistou hlavou. BDSM a RACK nejsou sport a není zde žádoucí žádný doping. Žádný. Děkuji😊

Více než kdy jindy tady platí, že zásada s rozumem a SSC celkově, by měla být na prvním místě. Pokud vás zajímá více o RACK můžete si poslechnout například podcast Gay Guys, kde Geo o těchto praktikách mluví. Najdete ho tady