Jakkoli jsem příznivcem BDSM, je dobré si uvědomit, že vše má svá rizika. Proto přináším ta, z mého pohledu, nejčastější a nejzásadnější.

1.Fyzická Bezpečnost:

  • Bolest a Poranění: Při používání pout, bičů, nebo jiných nástrojů může dojít k bolesti nebo poranění. Důležité je používat vhodné pomůcky a mít na paměti sílu a techniku. Ačkoli poranění jako modřiny a podlitiny mohou být a jsou žádoucí, krvácivé zranění nebo trhlina na kůži jsou jasný red flag.
 1. Psychická Bezpečnost:
  • Psychický Stres: Některé BDSM aktivity mohou vyvolat psychický stres nebo úzkost. Komunikace a dohody o hranicích jsou klíčové pro prevenci psychických rizik.
 2. Bezpečnostní Slovo:
  • Odstupňování Intenzity: Mít bezpečnostní slovo může být klíčové pro zastavení aktivity, pokud se některý z partnerů necítí pohodlně. Je důležité respektovat toto slovo.
 3. Zdravotní Rizika:
  • Alergie a Citlivosti: Při používání různých materiálů (latex, vosk, apod.) je důležité zohlednit možné alergie nebo citlivosti.
 4. Hygienická Bezpečnost:
  • Sterilizace Pomůcek: Při používání nástrojů je důležité dbát na jejich sterilizaci, aby se předešlo infekcím.
 5. Bezpečnostní Pravidla:
  • Kontrola Bezpečnostních Pravidel: Dohodnutá pravidla a bezpečnostní opatření by měla být pravidelně kontrolována a aktualizována v souladu s potřebami a zkušenostmi partnerů.
 6. Sociální Následky:
  • Stigmatizace: Některé BDSM praktiky mohou být stigmatizovány ve společnosti. Je důležité být si vědom tohoto rizika a mít na paměti souvislosti. Každý si musí sám zvážit, zda a komu se se svou BDSM orientací svěří.
 7. Závislost a Psychická zátěž:
  • Psychologická Závislost: Některé osoby mohou zažívat psychologickou závislost na BDSM aktivitách. Důležité je udržovat vyvážený a zdravý přístup k těmto praktikám. Kupříkladu při hrách s odpíráním orgasmu může nastat situace, kdy se sub partner není schopen uspokojit sám, bez přítomnosti dom partnera. Toto je stav, který se obvykle sám upraví, ale vyžaduje důvěrnou komunikaci mezi partnery.
 8. Bezpečné Sdílení Informací:
  • Ochrana Soukromí: Při používání online platforem nebo seznamovacích stránek je důležité chránit svou soukromí a sdílet informace pouze s důvěryhodnými partnery.

Každá BDSM scéna by měla být postavena na vzájemném souhlasu, komunikaci a respektu k individuálním hranicím. Pravidelná komunikace mezi partnery a bezpečnostní opatření jsou klíčové pro minimalizaci rizik a dosažení uspokojivé a bezpečné BDSM zkušenosti.