Symbolika v BDSM je různorodá a může být vnímána různými způsoby v závislosti na individuálních preferencích a dohodách mezi partnery. Některé z nejběžnějších symbolů spojených s BDSM zahrnují:

  1. Pouta: Symbolizují omezení a svazující prvky vztahu. Mohou být používána v rámci hravých praktik nebo jako součást většího rituálu.
  2. Obojek: Připomíná symbol otroctví a je často používán k vyjádření podřízenosti (submisivní role). Existuje mylný předpoklad, že sub je povinen či povinna nosit obojek. Není většího omylu. Sub má právo obojek nosit. Kromě výše uvedeného, existují sub osoby, které považují obojek za svůj šperk. Nasazení obojku může být a je začátkem BDSM scénky.
  3. Rákosky: Někdy používány jako symbol dominance. Může znamenat kontrolu a vedení v rámci vztahu.
  4. Důtky či bič: Symbol moci a disciplíny. Mnohdy je spojován s masochismem nebo sadismem.
  5. Dekadentní oblečení: Některé typy oblečení nebo doplňky (kožené oděvy, límce) mohou být používány k vyjádření role či preference v BDSM.
  6. Různé barvy: Některé komunity BDSM používají barvy, jako jsou černá, červená nebo fialová, aby označily různé role nebo preference.
  7. Triskelion, trojná monáda: Trojitý spirální symbol, který může být používán k reprezentaci BDSM komunity jako celku. Tři segmenty v symbolu prezentují tři základní role v BDSM, dominantní, submisivní a switch.

Význam těchto symbolů se může měnit v rámci individuálních vztahů a dohod mezi partnery. Je důležité si být vědom toho, že každý účastník by měl v BDSM aktivitách jednat na základě vzájemného souhlasu a respektovat dohody mezi partnery.