SSC v BDSM znamená „Safe, Sane, Consensual“ (Bezpečné, Rozumné, Souhlasné). Tento pojem slouží jako zásadní směrnice pro provádění BDSM aktivit a vytváření bezpečného a respektujícího prostředí pro všechny zúčastněné strany. Představuje klíčové principy, které by měly být respektovány v BDSM komunitě:

  1. Safe (Bezpečné): Aktivity by měly být prováděny tak, aby minimalizovaly rizika zranění nebo nežádoucích následků. Bezpečnost by měla být vždy prioritou, a to jak fyzická, tak emocionální.
  2. Sane (Rozumné): Aktivity by měly být prováděny s rozumným přístupem k psychickému a emocionálnímu zdraví všech zúčastněných stran. BDSM by nemělo zahrnovat nebezpečné nebo nezodpovědné chování.
  3. Consensual (Souhlasné): Všechny aktivity by měly být založeny na dobrovolném a jasném souhlasu všech zúčastněných stran. Zajištění informovaného a dobrovolného souhlasu je klíčovým prvkem všech BDSM aktivit.

Tato trojice principů má za cíl chránit účastníky a vytvářet prostředí, kde je komunikace a respekt klíčovým prvkem. Mnoho komunit a jednotlivců v BDSM zdůrazňuje důležitost dodržování těchto zásad pro zachování bezpečné a zdravé atmosféry při provádění erotických praktik.