Bezpečnostní slovo v BDSM (stopka, safe word) je dohodnutým signálem nebo slovem, které slouží k okamžitému zastavení nebo přerušení aktivity. Používá se především v situacích, kdy může dojít k nepohodlí, bolesti nebo kdy se jedna ze stran cítí psychicky nebo fyzicky ohrožena.

Několik důležitých bodů ohledně bezpečnostního slova:

 1. Dohoda a Komunikace:
  • Bezpečnostní slovo by mělo být dohodnuto před zahájením BDSM aktivity. Všechny strany by měly jasně komunikovat a porozumět významu tohoto slova.
 2. Jednoduchost a Univerzálnost:
  • Bezpečnostní slovo by mělo být jednoduché a snadno zapamatovatelné. Někteří lidé volí univerzální bezpečnostní slova, jako například „stop“ nebo „červená“. Lze také zvolit takzvaný semafor, kdy červená znamená zastav to „teď hned“ a oranžová „zvolni“
 3. Zastavení Aktivity:
  • Jakmile je bezpečnostní slovo vysloveno, všechny aktivity by měly být okamžitě zastaveny. Je to důležité pro zachování bezpečnosti a pohody všech účastníků.
 4. Důvěra a Respekt:
  • Používání bezpečnostního slova je závislé na důvěře mezi partnery. Každý by měl respektovat význam bezpečnostního slova a ihned reagovat na jeho vyslovení.
 5. Opakování a Ověření:
  • Při započetí nové BDSM aktivity nebo s novým partnerem je vhodné znovu projít dohodu ohledně bezpečnostního slova a ověřit, zda jsou všechny strany s dohodnutými signály seznámeny.
 6. Změna Slova:
  • V některých případech může být dohodnuto více bezpečnostních slov s různými významy (například jedno pro zastavení aktivity, druhé pro přestávku).
 7. Nepopírání Bezpečnostního Slova:
  • Nikdy by nemělo dojít k situaci, kdy je vysloveno bezpečnostní slovo a následně je ignorováno nebo popíráno.

Bezpečnostní slovo hraje klíčovou roli v BDSM praktikách, zajišťuje bezpečné a respektující prostředí pro všechny účastníky. Pro submisivní jedince mám malou osobní radu. Pokud váš partner opakovaně porušuje stopku, nechte ho jít svou cestou a najděte si jiného. Takový člověk si vás nezaslouží.