BDSM zahrnuje širokou škálu aktivit a fetišů, které mohou být kombinovány nebo praktikovány samostatně. Zde jsou některé základní fetiše často spojované s BDSM. Je jich pochopitelně mnohem více a každá si zaslouží vlastní článek. Pro začátek stručný přehled.

 1. Bondage (Pouta):
  • Pouta a Sevření: Používání různých typů pout a sevření pro omezování pohybu.
 2. Discipline (Tresty):
  • Spanking (Výprask): Fyzické tresty pomocí dlaní, pásů nebo pomůcek na zadek.
  • Caning: Používání rákosek k výprasku.
 3. Dominance a Submission (Dominance a Podřízení):
  • Role Play: Přejímání různých rolí, například dominantního nebo submisivního partnera.
  • Power Exchange (Výměna Moci): Vytváření dynamiky, kde jeden partner přebírá kontrolu nad druhým.
 4. Sadism a Masochism (Sadismus a Masochismus):
  • Cílené Bolesti: Zahrnuje sadistické aktivity, kde je úmyslně způsobována bolest, a masochistické aktivity, kde je bolest přijímána pro potěšení.
 5. Fetishism (Fetiše):
  • Latex a Kožené Oblečení: Fetishe spojené s konkrétními materiály a oblečením.
  • Obuvní Fetishe: Vztah k určitým typům obuvi, například vysokým podpatkům nebo botám.
 6. Medical Play (Lékařská Hra):
  • Zdravotnické Pomůcky: Používání zdravotnických pomůcek a scénářů v BDSM aktivitách.
 7. Age Play (Hraní na Dětství):
  • Role Play Dětství: Nacházení potěšení v hrách a scénářích spojených s dětstvím.
 8. Wax Play (Hraní s Voskem):
  • Přelévání a kapání rozpuštěného vosku na tělo.
 9. Electro Play:
  • Používání Elektrod: Využívání elektrických stimulací pro poskytování potěšení nebo bolesti.
 10. Animal Play (Hraní na Zvířata):
  • Role Play Zvířat: Přebírání rolí zvířat, jako jsou pes, kočka nebo jiná zvířata.

Je důležité si uvědomit, že tyto aktivity a fetiše by měly být praktikovány s důrazem na bezpečnost, vzájemný souhlas a respekt k individuálním hranicím. Komunikace mezi partnery je klíčová pro vytvoření bezpečné a uspokojivé BDSM scény.