Odborně – erotická asfyxie. Fetiš praktiky, kdy se různými způsoby omezuje dýchání za účelem sexuální stimulace.

Snížený přísun kyslíku do mozku vyvolá dočasně jakýsi halucinogenní stav posilující sexuální vzrušení. Ve výjimečných případech může dojít i k orgasmu, a to bez jakéhokoli doteku pohlavních orgánů. U mužů pak samotné dušení dokáže přivodit silnou erekci. Jedná se o značně rozšířenou a oblíbenou praktiku, kterou je možné provozovat samostatně nebo jako doplněk bondage, kde silně umocní pocit bezmoci.

Se zkušeným partnerem lze mnohonásobně zvýšit pocit při orgasmu, pokud se těsně před vyvrcholením „otevře“ přísun vzduchu a mozek dostane plnou dávku okysličené krve.

Oblíbené pomůcky pro hrátky s dechem jsou především plynové nebo dechové masky. Ty se pomocí hadic zapojují do dýchacích okruhů s různými inhalátory a dýchacími vaky. Díky nim můžete úplně nebo částečně omezit přísun kyslíku, zpětně nadechovat vydechnutý vzduch nebo pracovat s vydechnutým vzduchem partnera.

Velmi často se používají různé breathplay masky z latexu. Latex a breathplay k sobě mají obecně velmi blízko. Tento lesklý, neprodyšný materiál je skvělý nejen na masky a dýchací vaky. Pokud je v něm uvězněné celé tělo, hovoříme o tzv. latex breathplay. Dodává to dýchacím procedurám ten pravý drive, a to jak pocitově, tak vizuálně.

Regulace dýchání se často kombinuje i s praktikami BDSM, tzv. BDSM breathplay. Snížený přísun kyslíku pak silně násobí vnímání ostatních BDSM praktik. Kombinace erotických stimulů vyžaduje určitou praxi a zkušenosti, aby jeden pocit nepotlačoval druhý, ale aby se správně doplňovaly a násobily. Kdo to dokáže správně sjednotit, je na cestě do skutečného erotického ráje.

Breathplay lze provozovat mnoha způsoby. Mnoha lidem stačí jen pouhý dotyk partnerových rukou na krku. Vyhněte se prosím ohryzku. To je nedotknutelná oblast těla. Absolutně. Bez výjimky.

Pokud chcete partnera škrtit vlastníma rukama, doporučuji si prsty najít tepny na krku a ty lehce na cca 5 vteřin stisknout. Velmi dobrého efektu lze docílit při použití kolíčku pro plavce, kterým ucpete nosní dírky a pak stačí dlaní ruky ucpat partnerovi ústa.

Více než kdekoli jinde je při této praktice nutné dbát na bezpečnost. Zapovězeno by mělo být používat na dušení a škrcení lana, opasky a podobně. Partner, který má nasazenou jakoukoli masku nesmí zůstat sám a vždy by měl být schopen se sám vyprostit.

Mějte po ruce nůžky s tupou špičkou, je lepší se v případě průšvihu smířit se ztrátou a zničením masky než se pokoušet ukrývat tělo udušeného sub partnera.

Breathplay má bohužel i svou stinnou stránku.

 

Neuváženým přidušováním přichází ročně o život mnoho lidí po celém světě. Proto při těchto hrátkách striktně dodržujte pravidla! Níže je přehled hlavních rizik, které při hrátkách s dechem hrozí.

    1.Hypoxie:

  • Nedostatek Kyslíku: Omezení dýchání může vést k nedostatečnému přívodu kyslíku do mozku, což může mít za následek hypoxii. To může být nebezpečné a vyžaduje extrémní opatrnost.
 1. Ztráta Vědomí:
  • Úplná Asfyxie: Uzavření dýchacích cest může vést k úplné asfyxii, což znamená úplnou ztrátu vědomí. To je extrémně nebezpečné a může mít vážné zdravotní následky, včetně smrti.
 2. Závažné Poranění:
  • Nebezpečné Praktiky: Některé formy breathplay mohou zahrnovat používání obvazů, plastových pytlů nebo jiných předmětů k omezení dýchání. Tyto praktiky mohou vést k nebezpečným situacím, jako jsou udušení nebo nekontrolované situace.
 3. Nesprávná Technika:
  • Špatný odhad Techniky: Nedostatečné znalosti nebo špatný odhad techniky mohou způsobit, že breathplay bude nebezpečná. Bezpečné praktiky vyžadují důkladné školení a vzájemnou dohodu.
 4. Psychologické Důsledky:
  • Psychický Stres: Breathplay může vyvolat značný psychický stres a úzkost, zejména pokud nejsou vzájemné hranice pevně stanoveny a respektovány.
 5. Situace Mimo Kontrolu:
  • Nekontrolovatelná Situace: Při breathplay může dojít k situacím, které se rychle mohou velmi rychle dostat mimo kontrolu, a to i při používání bezpečnostního slova. Po dechu lapající sub osoba mnohdy nemusí být schopna bezpečností slovo vůbec použít!!!

Je důležité si být vědom toho, že breathplay může být extrémně nebezpečný a měl by být praktikován pouze mezi důvěryhodnými partnery, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními protokoly a mají dohodnutý jasný vzájemný souhlas. Při praktikování breathplay je klíčové sledovat signály těla a komunikovat o pohodlí a bezpečnosti.